Medlem


Medlem


Enhver som har båtplass i Bergevika småbåthavn, er medlem i Bergevika Båtforening.


Personer med interesse i å kjøpe/leie båtplass og personer med interesser som kan favnes av foreningens formål kan også være medlem.


Som medlem kan du logge deg inn på båtplassoversikten å se hvilken båtplass den enkelte medlem disponerer, samt den enkelte medlemms kontaktinformasjon.


Dersom du har flyttet, byttet telefonnr, fått ny epostadresse el., trykk på "Kontaktinfo" knappen for å oppdatere din kontaktinformasjon.

Login page

Båtplassoversikt


Brukernavn:

Passord:


   

Copyright © All Rights Reserved