Havnereglement


Havnereglement


Sist revidert og godkjent på årsmøte 2014.


1 – Ansvarsforsikring båt

Alle båter unntatt robåter/seiljoller skal være ansvarsforsikret. Båthavna er ikke forsikret så båteier forplikter seg til å være tilstrekkelig forsikret mot skade som båteier, hans båt eller følge måtte forvolde mot annen person eller gjenstand. Båteier vil bli holdt ansvarlig dersom båten har voldt skade på andre og/eller foreningens eiendeler.


2 – Registreringsnummer

Båter bør være registrert og utstyrt med registreringsnummer.


3 – Fortøyning

Båter skal fortøyes forsvarlig med minst 4 solide fortøyninger med gummi strekkavlastere (stålfjærer tillates ikke) og tilstrekkelig med fendere. Anbefalt fortøyningstykkelse for båter opp til 18 fot er minimum 10 mm tautykkelse. Mellom 18 og 24 fot, minimum 12 mm.


4 – Båtstørrelse

Båthavna er beregnet for småbåter. Maksimal båtstørrelse er 24 fot. De fleste båtplasser er kun beregnet for båter opp mot 20 fot, så ta kontakt med styret for å avklare behov for bytte av plass før et eventuelt båtbytte. Styret kan om nødvendig foreta omplassering av båter for å bedre tilpasse disse i båthavna.


5 – Tilsyn

Alle båteiere må sørge for regelmessig tilsyn av sine båter. Bergevika er spesielt utsatt for østavind, så om uvær o.a. setter inn, plikter båteier selv eller gjennom andre å forsikre seg om at alt er i orden. Trygghet ligger i skikkelige fortøyninger. Oppdages feil ved havneanlegget rapporteres dette til Havneansvarlig og/eller Styret.


6 – Miljø og trivsel

Medlemmer og besøkende må sørge for å holde båthavna ryddig og rent for søppel o.a..

Det er strengt forbudt å tømme eller pumpe olje, oljeholdig vann eller septisk i havneområdet.


7 – Melde skade

Medlemmer skal straks melde fra til Havneansvarlig og/eller til Styret hvis det skjer skade på brygge, båter eller annet utstyr som tilhører foreningen.


8 – Opptak av uteliggere

Opptak av uteliggere gjøres første helg i oktober. Båteiere som har båter liggende ute på denne dato må selv sørge for å ta opp sine uteligger.


9 – Parkering

Biler skal parkeres på venstre side av brygga og litt på skrå. Dette så det ikke stenges for sjøsetting og for at flest mulig får parkeringsplass på travle sommerdager. Alternativt parkeres bilen på platået til høyre før brygga - der stien går ned til badestrand.


10 – Vinteropplag

Bergevika skal ikke være et sted for vinteropplag av båter. Unntak gjelder kun for grunneier og eier av eiendom Bergevika 88.

Copyright © All Rights Reserved