Historikk


Historikk


Steinbrygga i Bergevika stod ferdig i 1923. Fra da og frem til 1940 var det hyppige anløp av lokalbåter, og lastebåter som fraktet kull, kalk og produkter fra landbruket.


Beboere og hytteeiere i og rundt Bergevika startet på 1960 tallet å benytte steinbrygga som småbåthavn. På slutten av 1970 tallet var det ikke lenger plass til flere småbåter langs steinbrygga. Det resulterte i at Bergevika Båtforening ble stiftet i 1982, og at man samme år la planer for en ny og mere moderne småbåthavn. Byggingen startet i 1983, og i juni ble den innerste trebrygga ferdigstilt med 15 båtplasser.


I 1996 ble det besluttet å bygge en bølgebryter for østaværet og å utvide båthavna med flere båtplasser. Det dannet grunnlaget for den ytterste trebrygga, som i 1997 ble ferdigstilt med 6 båtplasser og 3 gjesteplasser. I 2000 ble bølgebryteren forlenget med ytterligere 4 båtplasser og 2 gjesteplasser.


Copyright © All Rights Reserved